ang kusinera (the cook)

malugod kong ipinakikilala ang aking sarili. (i am pleased to introduce myself.)

kusinera1
ako po ang marangal na kusinera sa kaharian ng gines. (i am the “royal” cook in the gines kingdom.)

kusinera 2

kusinera3

sa araw na ito, ako ay naatasang maghanda ng isa sa mga paboritong pagkain ng mga hari – sina arthur, alexander, at lancelot. (today, i was tasked to prepare one of the favorite dishes of the kings – arthur, alexander, and lancelot.)
mahirap mang gawin at matagal, kailangang maluto ko. di dapat suwayin ang utos ng mga hari. (the food, being difficult and time-consuming to prepare, must be cooked. the kings’ order should never be disobeyed.)
salamat na lamang sa sukang kaong, silver swan toyo, patis at mccormick paminta ako’y muling nagtagumpay sa aking kandingga. (thanks to the sugar palm vinegar, silver swan soy sauce, fish sauce and mccormick ground black pepper, i was again successful in cooking “kandingga”.) 🙂 

kusinera4

kusinera6

kusinera5

kusinera7

sa mga nagnanais na kunin ang aking serbisyo para sa pagkaing ito, ang aking paghingi ng paumanhin. ako’y eksklusibo lamang sa  nabanggit na kaharian. (for those who would like to get my services for this dish, my apologies. i am exclusive to the above-mentioned kingdom.) 🙂 
kung talagang nais ninyong lutuin at matikman ang kandingga, mangyari lamang na bisitahin ang https://wanderingjouster.com/2012/10/13/pleasing-the-kings/. (if you really want to cook and taste “kandingga”, please visit https://wanderingjouster.com/2012/10/13/pleasing-the-kings/.)

masayang pagluluto sainyong lahat! (happy cooking, everyone!)

wjs-coat-of-arms3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

HarsH ReaLiTy

A Good Blog is Hard to Find

LilacSunsets

I am Sidney Ng: Lover of life, Finder of Truth

THE PROFESSIONAL HECKLER

"The problem with political jokes is they get elected.**"

ActivRunner

Passion. Motivation. Attitude.

The Society of Honor: the Philippines

"O' Rise Ye Land of Happy Fools!"

Juleps & Tea

Beauty. Fashion. Lifestyle.

VOGUE INFATUATION

Beauty, Fashion & Lifestyle

Say Hello to Gorgeous

Welcome to the prettiest place on the internet

%d bloggers like this: